Zalety prasy jako medium reklamowego

Prasa buduje relacje – czytanie jest świadomą czynnością wymagającą od czytelnika dokonywania wyboru, zaangażowania i refleksji. Zawartość i forma może pełnić wiele funkcji jednocześnie: informować, uczyć, bawić, dawać odprężenie. Magazyny przez to postrzegane są jako kompletne medium, a reklamy w nich zawarte są odbierane jako integralna część, która również informuje, uczy, a czasem również odpręża. Odbywa się to m.in. dzięki tzw. kontekstowemu pozycjonowaniu reklamy – to znaczy przy specjalnie wybranych treściach i formach redakcyjnych.

Prasa angażuje – czytanie odbywa się w skupieniu, stosunkowo najtrudniej w porównaniu z innymi mediami ten odbiór zakłócić, czy też oddawać się jednocześnie innym czynnościom.
Prasa buduje wiarygodność – poprzez "towarzyszenie" czytelnikom i "rozmawianie" z nimi (poprzez maile, listy, ankiety, komentarze, polemiki) prasa ma opinię doradcy, który umożliwia dokonywanie wyboru. Zaufanie, jakim darzą czytelnicy swoje tytuły i ich wiarygodność wzmacniają przekaz reklamowy.

Prasa pogłębia przekaz – poprzez umieszczanie na reklamie pogłębionego komunikatu odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie. Reklamy prasowe mogą świadomie prezentować inne treści i formy wyrazu, niż reklama w innych mediach. W ten sposób reklama prasowa może wzmacniać i modyfikować wizerunek produktu.

Reklama w prasie żyje dłużej – liczba kontaktów z wydaniem, w którym pojawia się emisja reklamy może być wielokrotna, znaczna część czytelników przechowuje "swoje" pisma i powraca do ulubionych treści kilkakrotnie w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku.

Prasa dociera precyzyjnie – idealnie zwłaszcza w przypadku tych produktów, które nie są adresowane do masowego odbiorcy. Bogactwo tematyczne prasy oraz szeroko zakrojone badania czytelnictwa i badania konsumenckie pozwalają na precyzyjne opisanie czytelnika i tym samym dobre dopasowanie medium do reklamowanych produktów. Często prasa jest jedynym medium, które może zbudować zasięg, np. dla specjalistycznych reklam albo luksusowych kosmetyków. Ponadto daje możliwość przeprowadzenia kampanii o regionalnym zasięgu.

Prasa jest medium bardziej wymagającym – czytelnicy częściej są wykształceni, zamożni i o wyższym statusie zawodowym niż np. stali widzowie telewizyjni.

Reklama prasowa – najbliżej produktu – gdyż oprócz informacji o produkcie, jego składzie, działaniu, itp. przekazuje informacje handlowe, np. o cenie, sieci sprzedaży, dystrybutorach. Jest także bardziej interaktywna poprzez możliwość zamieszczania kuponów promocyjnych oraz konkursów na temat produktu. Bliskość produktu polega również, – co jest niewątpliwie wyjątkowym atutem prasy – na możliwości zamieszczania próbek, dzięki czemu można ocenić zapach, smak i inne cechy produktu. Obecność próbek produktów w prasie podnosi prestiż marki.

Prasa jest efektywna – w kampanii reklamowej może być użyta jako medium wiodące, kiedy przekaz reklamowy jest złożony i wymaga wiarygodnego źródła. Może mieć charakter zarówno informacyjny jak i wizerunkowy.

Prasa to medium kreatywne – oferta dla reklamodawców jest bardzo szeroka. Poza ogromną liczbą formatów na stronach pisma, istnieje cały szereg różnorodnych form takich jak wrzutki, wklejki, wszywki, banderole, paski zapachowe, zakładki, kalki, itd. Możliwości są niemal nieograniczone i co jakiś czas powstają zaskakujące swoją ideą i formą pomysły, które zapadają w pamięć i otwierają nowy rozdział w reklamie prasowej.

źródło: http://reklama.bauer.pl/c_article.php/cmkid,40/pt,4/title,Zalety-Prasy/


Powrót do listy artykułów >>