PAP – Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa kontynuuje działalność utworzonej w 1918 Polskiej Agencji Telegraficznej. Wówczas grupa polskich dziennikarzy przejęła oddziały Wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego w Krakowie i we Lwowie.

5 grudnia 1918 PAT stał się urzędową agencją prasowo-informacyjną Rzeczpospolitej Polskiej, podporządkowaną Prezydium Rady Ministrów RP. Oprócz centrali PAT w Warszawie uruchomiono oddziały w Lublinie i Łodzi. W następnym roku PAT nawiązał współpracę z Wiedeńskim Biurem Korespondencyjnym oraz Agencją Havas w Paryżu. Działalność rozpoczęły kolejne oddziały w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Wilnie.

W 1920 roku wobec zbliżania się nieprzyjaciela pod Warszawę, władze wojskowe zajęły linie telefoniczne i telegraficzne na potrzeby wojskowe, wprowadzona została cenzura wojskowa. W następnym roku PAT przestał być urzędem i otrzymał autonomię. Wówczas podpisano "umowy zasadnicze" z Agencją Havasa w Paryżu i Agencją Reutera w Londynie. Otwarto pierwsze, stałe placówki korespondentów PAT za granicą: w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Rzymie, Królewcu i Moskwie. W 1922 roku PAT umożliwił dodatkowo odbiór depesz za pomocą radiotelegrafu.

Dwa lata później rozporządzeniem Prezydenta RP z 26 czerwca Polska Agencja Telegraficzna uzyskała nowy statut i została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe. PAT otrzymał wyłączne pośrednictwo w zakresie płatnych ogłoszeń państwowych w prasie. W kolejnych latach monopol PAT został rozszerzony na wszelkie rodzaje reklamy państwowej włącznie z reklamą "świetlną, filmową i fotograficzną" oraz zdjęcia filmowe i fotograficzne w obrębie gmachów i terenów państwowych. Rok później powstał "Tygodnik filmowy PAT" czyli późniejsza cotygodniowa "Kronika Filmowa PAT" zawierająca przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata. W 1932 roku do PAT włączono przedsiębiorstwo "Wydawnictwa Państwowe" wskutek czego Agencja przejęła wydawanie "Monitora Polskiego", "Zbioru Wyroków Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Gazety Lwowskiej. Uruchomiono też serwis radiowo-telegraficzny "Polpat" dla obsługi agencji zagranicznych. Wtedy też PAT przeniósł swoją siedzibę do kamienicy przy ul. Królewskiej 5.

W 1934 roku na mocy dekretu Prezydenta RP do PAT przyłączono "Drukarnie Państwowe". Rok później PAT przejął Instytut Filmowy, którego głównym zadaniem było zapewnienie średnim szkołom ogólnokształcącym aparatów do wyświetlania filmów wąskotaśmowych.

W 1939 roku w ślad za ewakuacją rządu RP, Polska Agencja Telegraficzna opuściła kraj i wznowiła pracę najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie przy rządzie polskim na uchodźstwie.

W 1944 roku Związek Patriotów Polskich zorganizował w Moskwie Polską Agencję Prasową "Polpress", która w sierpniu tego samego roku przeniosła swoją działalność do Lublina. W sierpniu i we wrześniu nadawała depesze z Powstania Warszawskiego. W następnym roku PAP "Polpress" przeniósł się najpierw do Łodzi, a następnie do Warszawy.

26 października 1945 przewodniczący Krajowej Rady Narodowej powołał Polską Agencję Prasową jako przedsiębiorstwo państwowe. Rok później PAP wprowadził się na ponad 10 lat do pospiesznie zaadoptowanej kamienicy przy ul. Foksal 9. W 1951 roku w Warszawie powstała Centralna Agencja Fotograficzna utworzona w ramach RSW "Prasa-Książka-Ruch" z siedziba przy ul. Foksal 16.

W 1957 roku Polska Agencja Prasowa przeniosła na ponad 40 lat swoją siedzibę do gmachu na roku Alej Jerozolimskich i Nowego Światu – oficjalny adres to Al. Jerozolimskie 7.

W 1983 przyjętą przez Sejm ustawą z 28 lipca PAP stał się agencją rządową działającą na zasadzie zakładu budżetowego Rady Ministrów. W 1991 roku doszło do symbolicznego połączenia Polskiej Agencji Telegraficznej z Polską Agencja Prasową. W tym samym roku do PAP włączono Centralną Agencją Fotograficzną.

Dwa lata później uruchomiono transmisję satelitarną serwisów PAP za pośrednictwem własnej stacji satelitarnej. Rok później wprowadzono technologię umożliwiającą elektroniczne udostępnianie produktów tekstowych i baz danych PAP. Wtedy też wdrożono cyfrową technologię umożliwiającą generowanie i udostępnianie serwisów fotograficznych. W 1996 roku wprowadzono redakcyjny system edytorski Typlan.

31 lipca 1997 r. Sejm przyjął ustawę o PAP przewidującą przekształcenie agencji w spółkę akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. W dalszej kolejności 49 proc. akcji może być udostępnione innym podmiotom i osobom. W 1998 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do rejestru handlowego spółkę Polska Agencja Prasowa SA.

W następnym roku PAP rozpoczął nadawanie serwisów dla providerów internetowych oraz dystrybucję e-mail Dziennika Internetowego PAP. W 2000 roku system Typlan został zastąpiony nowym systemem edycyjnym Kwazar. W 2001 roku Polska Agencja Prasowa została przyjęta do grona członków Europejskiej Agencji Fotograficznej EPA (European Pressphoto Agency). W 2004 roku PAP wprowadził się do nowej, własnej już siedziby przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. W tym samym roku ruszyło nowoczesne Centrum Prasowe PAP.

Polska Agencja Prasowa jest największą agencją informacyjną w Polsce. Obecnie zatrudnia dwustu trzydziestu pięciu dziennikarzy w tym 47 korespondentów krajowych i 6 zagranicznych.


Powrót do listy artykułów >>